No Waste Decoration

Van afval naar interieur producten

Wij dragen bij aan een circulaire economie

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties hebben met de Sustainable Development Goals (SDG’s) een actieplan gemaakt voor onze planeet en de mensen die daarop leven. De kern ervan is dat ieder mens een goed leven heeft, maar wel binnen de draagkracht van de planeet. Deze 17 doelen voor duurzame ontwikkeling zijn vastgesteld voor de periode 2015 – 2030. Ze hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Iedereen kan bijdragen aan het realiseren ervan.

Sustainable Development Goals

Eerlijk werk en economische groei

We willen eerlijk verkregen woonaccessoires leveren. Zonder mensen uit te buiten.

Ongelijkheid verminderen

Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot onze producten en diensten. Geen uitsluiting van mensen.

Duurzame steden en gemeenschappen

We dragen bij aan een leefomgeving die duurzaam ingericht wordt. Met gepersonaliseerde en unieke items.

Verantwoorde consumptie en productie

Grondstoffen worden steeds schaarser. Dat is de reden waarom we de mooiste materialen niet meer weggooien, maar opnieuw gebruiken.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

We zijn bijzondere voorstander van het verbinden van partijen. Laten we mekaar versterken om grote stappen te zetten naar een circulaire wereld.